F-Secure Internet Security 7.02.395

F-Secure Internet Security 7.02.395

F-Secure Corporation – 1,6MB – Commercial
ra khỏi 41 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
F-Secure Internet Security giúp bạn và gia đình của bạn an toàn trên Internet. Nó bảo vệ dữ liệu và sự riêng tư của bạn khi bạn gửi e-mail, tải nhạc, ngân hàng, Cửa hàng hoặc chơi trực tuyến.

Internet Security cung cấp bảo vệ hoàn toàn chống lại các mối đe dọa trực tuyến với phát hiện mạnh mẽ và loại bỏ tất cả các loại phần mềm độc hại. Cập nhật tự động và công nghệ điện toán đám mây DeepGuard™ 2,0 nâng cao đảm bảo sự bảo vệ nhanh nhất chống lại các mối đe dọa mới. Gói bảo mật toàn diện này cũng bao gồm tường lửa, kiểm soát thư rác, phát hiện Rootkit và kiểm soát của cha mẹ.

Tổng quan

F-Secure Internet Security là một Commercial phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi F-Secure Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của F-Secure Internet Security là 17.6, phát hành vào ngày 07/06/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

F-Secure Internet Security đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,6MB.

Người sử dụng của F-Secure Internet Security đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho F-Secure Internet Security!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có F-Secure Internet Security cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
F-Secure Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản